Thursday, February 12, 2015

Tạ Chí Đại Trường (3)

Hồi nhận giải thưởng của quỹ Phan Châu Trinh, ông ốm, người thì bảo ông bị tai biến, người thì nhắn tin ông mổ ung thư gan. Giờ, thông qua các nguồn tin khác nhau, người ta nói, ông đã tạ thế. Ở thời đại thông tin nhanh như điện xẹt, tôi google mà tìm không nổi một tin xác nhận về sự ra đi của ông. Tự thấy cay đắng lạ lùng. Việc của người đời nay mà còn  mù mờ thông tin như thế, trách gì chúng ta bây giờ cứ phải cãi nhau chuyện của người hai ba trăm năm lẫn 1000 năm trước.

Cho dù ông đang "ở đâu", cầu chúc nơi ấy ông được thanh thản, bình an. 

Monday, February 2, 2015

Thục Đức Trần Văn Mại là ai?Kính nhờ các bác, những người hay qua lại chốn này, nếu ai biết, cho tôi xin thông tin về tác giả Thục Đức Trần Văn Mại, tác giả của cuốn sách trên với ạ. Vô cùng cảm tạ. Hic.