Tuesday, January 8, 2013

Sự giống nhau giữa các ý tưởng?

Đầu tiên là luận án tốt nghiệp của một người Nhật:

Rồi đến luận án tốt nghiệp ngành Đồ họa ứng dụng (Graphic Design) tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Saigon Technology University) năm 2012:

Thời đại của tiếp nhận thị giác, cách thức truyền đạt kiến thức dạng hình ảnh như thế này có lẽ là một giải pháp tích cực thay đổi hiện trạng trì trệ trong giảng dạy sử học tại các trường cấp 3 ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính vì là hình ảnh nên mỗi một nội dung truyền đạt phải chính xác nếu không, sai một li đi một tỉ dặm.