Wednesday, July 4, 2012

Trong mơ thần phách khó tìm nhau


Xa nhau chẳng biết về đâu nhỉ
Gặp lại thôi đành hẹn kiếp sau
Trời bể mịt mù nghìn dặm thẳm
Trong mơ thần phách khó tìm nhau...

Đọc tin nhà văn Nguyễn Mộng Giác qua đời, tôi, rất tự nhiên, lại nhớ tới những câu thơ trên trong bài Ức gia huynh của Nguyễn Du. Là bởi vì tôi nghĩ đến một người khác, một người mà tôi kính trọng, tự hỏi: giờ này ông thế nào, ông có khỏe không khi người bạn thân thiết, người anh thân thiết của ông đã ra đi?