Tuesday, December 21, 2010

“Nhân tâm duy nguy”

S.O.S của Nghiêu Thuấn phóng ra.
Xa lắm trong thời gian.
Bốn ngàn ba trăm năm về trước.
Ngàn muôn đời sau nữa phấn phát cấp cứu biết mà được chưa
Ông  Khổng đã ra tay
Công vẫn luống.
Xuống hai ngàn năm sau Vương Dương Minh tiếp báo nguy.
Nguy đến lớp ta đây rất khẩn cấp.
Ai đó tổ chức cứu nhân tâm?
Hay tra cứu tổ chức trước mình
Khuyết đâu bổ đó.

Đó không phải sứ mệnh của tôi.
Tôi chỉ như Cửu Giang Tư Mã thương đĩ bến Tầm Dương, “Cùng một lứa bên trời lận đận”.
Không nghĩ đến Vương Dương Minh ắt tôi sẽ nghĩ đến Spinoza ở Rijnsburg, hay Voltaire ở nước Anh, hay Mme de Stale ở nước Đức, hay Victor Hugo ở đảo Jersey.
Đều là những trang nên sự nghiệp văn chương tư tưởng trong cơn vận kiển thời quai.

Tân Uyên, 22 Octobre 1943
Phan Văn Hùm
(Trích lời “Tựa” cuốn Vương Dương Minh-Thân thế và học thuyết )


+ Nhân tiện, bác Phan Văn Hùm còn có một bài giả nhời phóng vấn về "vấn đề mại dâm" hay đến sững sờ đăng trên Việt Dân ngày 7-4-1934 :))
+Đã nhân tiện thì nhân tiện luôn, bác ấy cũng có một bài viết về "Văn Miếu ở Nam Kỳ" trên Tri Tân, không biết người cần khảo đã khảo được chưa nhỉ? :))


Photobucket

Saturday, December 11, 2010

Thanh lý bệnh cúm

Nhiều năm về trước, một dáng người cô độc đi xuyên qua đám đông khiến tôi nhận ra sự vô vị của chính mình.
Và vài năm sau này, một dáng người cô độc khác giữa đám đông khiến tôi nhận thấy mình hoàn toàn có sức mạnh để đi tiếp, để không buông tay với những gì mà mình đang nắm chặt. (Không khác được, bị ảnh hưởng nặng nề bởi Khiêu vũ với bầy sói, Cô-Gái-Đứng-Với- Bàn- Tay- Nắm -Chặt...đại loại thế. Nhắc mới nhớ, cuốn này biến đâu mất tiêu, từ lâu lắm rồi không còn liếc thấy trên giá sách, hoặc nó chìm lỉm đâu đó giữa tầng tầng lớp lớp bụi phủ ở góc khuất xó xỉnh nào...)


Cô độc+cô độc+cô độc+cô độc = .............


Với vài người, không cần kinh nghiệm, chỉ cần trực giác cũng có thể thấu suốt rất nhiều chuyện.
Hoặc không cần rất nhiều, chỉ cần thấu đủ để biết mình nên làm gì.

À, câu trên chẳng mang tính triết lý triết liếc gì hết. Điều ấy chỉ giống như là  thấy sổ mũi, nhức đầu, hắt xì hơi liên tục thì cứ tự động tìm decolgen hoặc cảm xuyên hương ra uống ấy mà ....!
Ây dô, mùa này, bệnh cúm...!

Chú thích: Ảnh không có tính chất minh họa.