Monday, May 11, 2015

Im lặng

Gần đây mọi người hay hỏi: Sao dạo này im hơi lặng tiếng thế? Hoặc: Sao dạo này trốn đi đâu mất tăm, chẳng thấy xuất hiện ở chỗ này, chỗ nọ nữa thế. Chỉ biết mỉm cười. Chẳng lẽ lại trả lời: Bỗng nhiên em nhận thấy thế giới này quá ồn ào, người ta ngày ngày, giờ giờ, phút phút, giây giây, tranh luận với nhau về đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể, từ vi mô đến vĩ mô. Chỉ cần đọc họ thôi cũng đã đủ mệt, nên em giờ đây chỉ muốn ngồi một mình im lặng bên cửa sổ .