Wednesday, March 26, 2014

Tạ Chí Đại Trường (2)Voltaire có một câu đại ý nói rằng “lịch sử là chuỗi dối trá mà chúng ta áp đặt cho những người đã chết”. “Lịch sử” mà Voltaire nói đến ở đây là thứ “lịch sử” đã bị bẻ cong vì một lợi ích nào đó. Một trong những nỗ lực của Tạ Chí Đại Trường chính là đi tìm diện mạo thật đằng sau "chuỗi dối trá", tìm cách "phục dựng lại" lịch sử vốn có, theo cách của ông. Người ta có thể phản bác, phê phán, nghi ngờ nhiều quan điểm sử học trong các cuốn sách của ông, chuyện đó là tất nhiên, nhưng không thể phủ nhận tư cách sử gia của Tạ Chí Đại Trường. Chúc mừng ông!