Wednesday, May 23, 2012

Lửa thiêng


Photobucket


Khổ đẹp, giấy đẹp, trình bày đẹp, số trang dầy dặn cũng rất đẹp (hơn 400 trang)  chất lượng thì... vô cùng yên tâm :). Nội dung của tạp chí đây:


Photobucket

Tôi chỉ lăn tăn mỗi một điều, ấy là, hồi trước năm 1975 cũng có một tạp chí tên là Lửa Thiêng, sự tồn tại của nó rất ngắn ngủi, hình như chỉ ra được 2 số là dừng luôn. Lửa Thiêng hiện tại, chả biết có phải vì trùng tên hay không mà chưa chi đã thấy....hồng nhan lận đận.  Mới  ra được số 1 nhưng số tiếp theo thế nào thi còn phải...chờ mới biết được.

Photobucket