Saturday, January 23, 2016

Thư cảm ơn

Cảm ơn cao nhân ẩn danh đã lướt ngang qua blog này và ngầm ra tay trợ giúp tài liệu cho em. Hy vọng một ngày nào đó có dịp diện kiến để em có thể trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến cao nhân.