Monday, June 11, 2012

Trở lại

Ngoại trừ thị xã của những cây dâu da (giờ đã được phong là "thành phố") nơi có ngôi nhà hai tầng và cây bằng lăng mùa này tím biếc hoa; ngoại trừ Hà Nội chen chúc nháo nhào, bụi khói mịt mù, mùa này nóng đến ngạt thở và thi thoảng bị mất điện (một vài tiếng) đột ngột không cần báo trước; thì bây giờ với tôi, còn thêm một thành phố khác mà mỗi lần rời đi tôi lại nhớ đến nao lòng....

No comments:

Post a Comment